Tag Archives: ipad

مجید علوی زاده: مجیدآنلاین

کی هستی و داری چی کار می کنی؟ من، مجید علوی زاده، متولد ۲۲ شهریور ۱۳۶۳ هستم، تقریبا از ۱۰ سالگی کامپیوتر وارد خونمون و زندگیم شد، اوایل بازی و خرابکاری می کردم از سال �

علیرضا مجیدی : یک پزشک

کی هستی و داری چی کار می کنی ؟ علیرضا مجیدی هستم، نویسنده و صاحب وبلاگ «یک پزشک» اما در مورد اینکه دارم چی کار می‌کنم، مطمئن نیستم، به نظر می‌رسه که می‌خوام از زندگی�