Tag Archives: HTC

مجید علوی زاده: مجیدآنلاین

کی هستی و داری چی کار می کنی؟ من، مجید علوی زاده، متولد ۲۲ شهریور ۱۳۶۳ هستم، تقریبا از ۱۰ سالگی کامپیوتر وارد خونمون و زندگیم شد، اوایل بازی و خرابکاری می کردم از سال �