Tag Archives: microsoft office

علی نعمتی شهاب : مشاور کسب‌وکار

کی هستی و داری چی کار می کنی ؟ من علی نعمتی شهاب هستم. حدود یک ماه پیش ۳۲ ساله شدم. مهندسی صنایع خوندم و بعدش فهمیدم چه کلاهی سرم رفته و باید از اول دنبال رشته‌ی دیگری م

رضا قربانی: نویسنده‌ام

کی هستی و داری چی کار می‌کنی؟ یکی از چالش‌های افراد در زندگی، شناختی تصوری است که از خودشان دارند و شناخت تصوری که دیگران از آنها دارند. معمولا همه انسان‌ها در تصورا