Tag Archives: instagram

رضا بهرامی نژاد : فیلم ساز و مدیر هنری

کی هستی و داری چی کار می کنی؟ من رضا بهرامی نژاد ، فیلمساز و مدیر هنری ام. همچنین مدیر و طراح پروژه «کلاس پرنده» هستم که پروژه ای داوطلبانه برای آموزش های خلاق است. از چ