Tag Archives: GNU/Linux

دانیال بهزادی: مبلَغ آزادی دانش

کی هستی و داری چی کار می کنی ؟ من دانیال بهزادی هستم. مهندس نرم‌افزار و در حال حاضر هم دارم در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و روباتیک می‌خونم. در زندگی عادی