Tag Archives: مک

نیما فاطمی: یک سایفرپانک

کی هستی و داری چی کار می‌کنی؟ من نیما فاطمی ، یک سایفرپانک هستم! سایفرپانک‌ها کسانی هستند که معتقدند با گسترش روزافزون استفاده از تکنولوژی و اینترنت، و درواقع وارد